2008-08-28

Skolverket stramar åt AlnourIgår berättade norrländsk media och bloggar om den muslimska friskolan Alnour international school i Luleå som fuskar med elevantalet och bidragspengar:
Idag berättar Norrbottenskuriren att tidningen inte är välkommen och att Skolverket stramar åt villkoren för skolan:


"Alnour international school med Mohammed Gabra i spetsen riskerar att bli återbetalningsskyldiga. Orsaken är att elevantalet understiger antalet som skolan fått bidrag för.

Bidraget som betalas ut av Luleå kommun förskotteras och hittills har skolan kvitterat ut 549.000 kronor. Summan motsvarar 37 elever under en tidsperiod på tre månader. Elevantalet är en preliminär uppgift och en avstämmning görs under hösten.
Dock kom inte 37 elever till skolan, inte under första dagen i alla fall.
Till Kuriren säger Mohammed Gabra att det kom 15-16 elever. Kuriren får inte komma och göra ett reportage.

- Ni får komma i oktober, då har vi fler elever, lovar Mohammed Gabra.
Minst 20 elever
Enligt tillståndsgiveren, Skolverket, måste en grundskola, för att kunna hålla kvalitén, ha minst 20 elever om det inte finns särskilda skäl.

Inspektion ska göras
- Under hösten ska vi påbörja en inspektion av Luleå kommuns alla skolor, då ska vi även titta på friskolorna. Det kan hända att AIS kan redovisa en plan för hur de ska få över 20 elever. Om de inte lyckas är det en fara för deras tillstånd, säger chefen för inspektionsenheten i Umeå, Elisabeth Ahlgren.

Ett krav i tillståndsansökan är att sökande uppger en budget. Enligt AIS tillståndsansökan baseras intäkterna på kommunala bidrag samt ett ägartillskott på 150.000 kronor."


Källa, Norrbottenskuriren torsdag 28 augusti 2008:


Inga kommentarer: