2008-08-25

Moskén sprider propaganda om PalestinaDagens ledare i BLT skrivs av SO-läraren Peter Uvenäs på Bokelundsskolan i Sölvesborg. Han avslöjar att skolans niondeklassare varje år får betalt av Sölvesborgs kommun för att åka bil ner till Malmö och besöka moskén vid Islamic Center. Där tar moskén betalt för studiebesöken när imamen visar moskén, den muslimska friskolan Ögårdsskolan och svarar på elevernas frågor om palestinakonflikten:


"Vid mitten av terminen, har niorna sedan åtminstone tre år tillbaka, åkt till Malmö och besökt både synagoga och moské, för att få uppleva och ytterligare sätta sigin i de problem, som ligger till grund för till exempel Palestina-konflikten. Eleverna får dessutom en unik möjlighet att i verkligheten beträda en plats, de kanske annars aldrig skulle kommit till. Besöket ger dem också en chans att fråga imamen om sådant jag som lärare inte tvärsäkert kan om islam."


"Vi nöjer oss inte med att avsluta historia vid andra världskriget, vi kommer hela vägen fram till Palestinakonflikten och kriget mot terrorismen!"


Källa, ledarsidan i Blekinge Läns Tidning måndag 25 augusti 2008:


Det finns en imamIslamic Center som kommer från Palestina. Han påstår sig ha varit militärpolis i Palestina innan han flydde till Sverige. Imamen har uttalat att Israel har spillt hans släkts blod. Flera lärare på Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan, har erfarit och vittnat om stark antisemitism hos eleverna där hat sprids mot judar och Israel. Är studiebesök för skattepengar till moskén och Ögårdsskolan vid Islamic Center verkligen rätta stället att besöka, för att studera palestinakonflikten som en del av Bokelundsskolans tema mot rasism? När man på Ögårdsskolans skolgård och inne i moskén ser imamen valla runt olika skolors klasser, blir man rädd för den propaganda som ges i en miljö med antisemitiska värderingar.


Inga kommentarer: