2008-08-03

Turkiet vill gynna koranskolorIdag är det förbjudet att driva koranskolor i Turkiet. I och med att AKP inte förbjöds av författningsdomstolen kan det turkiska regeringspartiet fortsätta islamisera landet. En väg de vill gå är att gynna koranskolor. Det kan leda till att Turkiet som framtida EU-land utbildar farliga islamister från barnsben i koranskolor:


"När Författningsdomstolen med en rösts majoritet avstod från att upplösa det regerande Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) hotade den samtidigt med att ärendet kan tas upp på nytt om inte AKP avhåller sig från att driva en linje som kan uppfattas som islamistisk.

Riksåklagaren hade krävt ett partiförbud med hänvisning till regeringens försök att tillåta islamisk slöja vid universitet och högskolor samt AKP-ledda kommunstyrelsers ambitioner att bland annat förbjuda alkoholförsäljning och gynna koranskolor."


Källa, Dagen fredag 1 augusti 2008:


Inga kommentarer: