2008-08-20

Så luras polisens antagningskrav bortBloggen Muslimska friskolan fick idag onsdag 20 augusti 2008 en intervju med polisen om framtidens polisutbildning. Remisstiden går ut den 15 september 2008. Då ska säpochefen Anders Danielsson sammanställa remissvaren, eftersom han är huvudutredaren bakom förslagen. Beslut tas därefter av Rikspolisstyrelsen och regeringen:
Så här berättar polisen för bloggen Muslimska friskolan:


Alla de olika polislänens polisstyrelser som är politiskt tillsatta från riksdagspartierna ska yttra sig. Det betyder att cirka 20 olika länspolisstyrelser kommer att komma in med olika remissvar. Sedan tillkommer en del andra remissinstanser som till exempel Högskoleverket och HomO. Alltså är det politiker i polisstyrelserna och inte poliser som yttrar sig.


Eftersom polisutbildningen med all sannolikhet föreslås bli en vanlig högskoleutbildning, så kommer kvotering till polisutbildningen inte längre att vara möjlig. Den nya lagen som börjar gälla 1 januari 2009 gör också att polisutbildningen då kommer att kunna anmälas för diskriminering om kvotering skulle ske:

I


Det gör att till exempel de olika fysiska antagningskrav som idag finns till polisutbildningen inte kommer att kunna finnas kvar. Idag måste en tjej klara 40 kg i bänkpress och en kille 70 kg. Likaså är löpkraven och simtestet olika för könen. Redan nu kan polisen avslöja för bloggen Muslimska friskolan att därför kommer antagningskraven att tas bort. Det kommer att stå i remissvaren som offentliggörs 15 september 2008. Dessa remissvar kommer att publiceras på de olika polismyndigheternas hemsidor länsvis.


Andra formuleringar som syftar till att kvotera in kvinnor eller invandrare kommer att tas bort så att diskrimineringsanmälningar omöjliggörs. Ett exempel är svenskprovet. För att underlätta för invandrare att klara svenskprovet tänker man inte göra det lättare. I stället kommer svenskprovet helt att tas bort. Det kommer att heta att det räcker med godkänt i svenska på gymnasiet precis som för andra högskoleutbildningar. Idag klarar en del invandrare som har godkänt i svenska från gymnasiet inte polisens svenskprov. Därför kommer det att skrotas.


I stort sett kommer polisen att föreslå att alla antagningskrav skrotas med motiveringen att en högskoleutbildning inte får kvotera. Därför tas alla krav bort och vem som helst kommer in. Tanken är att de under utbildningens gång ska kunna öva upp färdigheterna. Ombildningen till högskola för polisutbildningen kommer alltså att innebära att inga objektiva krav kommer att finnas kvar. Det öppnar möjligheten för polisen att subjektivt välja ut fler kvinnor och invandrare till polisutbildningen. Vilket har varit målet med hela ombildningen som föreslås i Anders Danielssons utredning.


Exilen är ett forum som oroats över utredningen om framtidens polisutbildning:


Inga kommentarer: