2008-08-27

Moskébranden kräver värstingar och invandrare som brandmänBara för att argsinta personer förhindrade släckningsarbetet när den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center brann ner, ska nu värstingar och invandrare slå ut svenska brandmän för att det inte ska upprepas. Det avslöjar Sydsvenskan idag:"Efter storbranden i moskén i Malmö 2003 är attacker på räddningspersonalen så vanliga att brandmännen får poliseskort vid utryckningar i vissa områden.

– Det är ju inte svårt att tolka vad som ligger bakom en brand när det plötsligt dyker upp trettio, fyrtio personer i samband med att vår personal kommer fram för att släcka en brand, säger Per Björkman, verksamhetsstrateg vid Räddningstjänsten Syd."


"Med pengar från Europeiska socialfonden finansieras i höst en ”förutbildning” av 24 personer med invandrarbakgrund som förbereds för räddningsverkets brandmannautbildning ”Skydd mot olyckor”."


"En uppsökande, eller kanske uppfostrande, brandutbildning för värstingar finns som förslag (se artikel härintill). Vanliga skolbesök förekommer redan i dag i de lägre årskurserna."


Källa, Sydsvenskan onsdag 27 augusti 2008:"Brandkåren lanserar ungdomstjänst – innan de unga börjat anlägga bränder eller begå andra brott. En kortare räddningsutbildning, med uppföljning under flera år planeras.

MALMÖ. Projektet kallas RISK och siktar på unga i högstadieåldern. Ett sätt att hugga tag i värstingarna, lära dem något, och få ett nytt underlag för brandmannarekryteringen framöver."


"Enligt projektplanen som två brandmän tagit fram är målgruppen unga i årskurs 7 till 9 som kan rekommenderas till programmet av socialtjänsten, polisen, frivilligorganisationer som Lugna Gatan, eller skolorna. Idén är hämtad från ett studiebesök i England. Liknande ungdomstjänst finns i Birmingham, där den riktas mot unga som fällts för brott."


Källa, Sydsvenskan onsdag 27 augusti 2008:I gårdagens Polistidningen sa närpolischefen i Rosengård så här:


"- Varken polis eller räddningstjänst ska behöva arbeta under sådana här förhållanden, säger Börje Aronsson, närpolischef i Rosengård.

Anlagda bränder i stadsdelen Rosengård är mer eller mindre vardagsmat för räddningstjänsten vid Jägersros brandstation i Malmö. Ofta väntar barn och ungdomar vid brandplatsen och stundom uppstår hotfulla situationer där brandmännen attackeras med stenar och ägg under släckningsarbetet.

I mitten av juni blev en brandman utsatt för dödshot och under samma släckningsinsats blev både polis och brandkår måltavlor för äggkastning. Vid en utryckning dagen därpå attackerades en brandbil med stenar. Sedan dess kräver räddningstjänsten poliseskort för att gå in och släcka bränder i stadsdelen.

Närpolischefen Börje Aronsson understryker att det mestadels är barn som ligger bakom attackerna:

- Vi försöker identifiera dem som kastar och har fått fatt ett antal av dem. Samtliga är under femton år. Två killar har erkänt trettio anlagda bränder. Den ene är fjorton år, den andre femton."


Källa, Polisförbundets medlemstidning Polistidningen tisdag 26 augusti 2008:


Inga kommentarer: