2008-08-03

Vellingebo vill slopa polisens antagningskravI dagens Sydsvenska Dagbladet söndag 3 augusti 2008 på sidan B22 Ordet, finns ett svar om framtidens polisutbildning. Det är vellingebon Suzanne Skirhav som skrivit ett svar till Paul Nilssons insändare i SDS 22/7 och folkpartisten Eva Svendéns svar i SDS 26/7. Rubriken på Skirhavs svar är:

Positivt att förändra antagningskrav


Skirhav kritiserar Paul Nilssons och Eva Svendéns åsikt att antagningskraven till polisutbildningen inte bör slopas. Skirhav menar att polisväsendet går ett steg framåt om man slopar antagningskraven till polishögskolan. Hon anser att elittänkandet bör försvinna. Vidare anser hon att två höga polischefer som säpochefen Anders Danielsson samt rikspolischefen Bengt Svenson kan man lita på. Till skillnad från politiker som vill lägga sig i polisutbildningen.


Om Skirhav någon gång i framtiden råkar ut för inbrott så kan man hoppas att den polis som rycker ut blir en polis som är rekryterad till framtidens polisutbildning med slopade antagningskrav som Skirhav önskar. Då kommer en kvinnlig polis i muslimsk slöja att rycka ut till inbrottet i Skirhavs hus. Den kvinnliga polisen i muslimsk slöja kommer inte att ta Skirhavs sambo i hand när de ska hälsa. Detta som ett led i att få in fler poliser med utomnordisk bakgrund. Därefter kommer den muslimska poliskvinnan att ha svårt att förstå Skirhav när hon ska berätta om inbrottet, eftersom svenskprovet slopats. Polisanmälan och brottsplatsundersökningen kommer inte att bli skriven på begriplig svenska, eftersom svenskprovet slopats. Om inbrottstjuven syns till kommer den kvinnliga polisen på grund av slopade fyskrav inte att orka springa ifatt någon inbrottstjuv. Den kvinnliga polisen kommer inte heller att veta vad hon ska göra och ta felaktiga beslut, eftersom lämpligheten för polisyrket slopats. Slutligen kommer den kvinnliga polisen att gå hem klockan 15.30 även om hon inte är färdig med anmälan, eftersom fler kvinnor rekryterats trots att många av dem vill ha inre tjänst så att de hinner hämta sina barn på dagis.


Skirhav tror blint på de två polischeferna i motsats till politikerna, säger hon i sin insändare. Men det är politikerna med justitiedepartementet och justitieminister Beatrice Ask som beställt utredningen som Danielsson och Svenson gjort. Beatrice Ask har bett polischeferna utreda hur man kan få in fler kvinnor och invandrare på polishögskolan. Detta förslag har inte polischeferna kommit på. Det är politikerna. Polischeferna hittade inget bra sätt att få in fler. Därför föreslog de enda lösningen, att slopa alla psykiska och fysiska antagningskrav. Polischeferna har alltså bara svarat hur man kan göra på ett direkt krav från politikerna om vad som ska göras.


Låt oss konstatera att Skirhav är en godhjärtad människa, men som gör en insändare utan att basera sig på några kunskaper om polisutbildning överhuvudtaget. Skirhav vill i sin insändare inte ha någon elit till polisutbildningen. Tja, motsatsen är ju att Skirhav i stället förespråkar att bottenslasket antas till polisutbildningen. Vad får vi då? Jo, en repris på filmen Polisskolans berömda del 4 (Police Academy 4 - Citizens on Patrol) , där kapten Lazard ska utbilda fullständigt olämpliga vanliga medborgare till poliser, för att de ska avspegla samhället bättre. Där känns Beatrice Asks kravprofil igen. Beatrice Ask vill liksom Skirhav att poliskåren ska avspegla befolkningen. Därför vill justitieministern ha in fler kvinnor och invandrare i poliskåren. Men Ask föreslår inte samma krav för riksdagen. Där är det tydligen helt oviktigt att ställa kraven att fler invandrare och kvinnor ska kvoteras in som riksdagsmän.


För Suzanne Skirhav och Beatrice Ask klistras här in en länk till Police Academy 4, där Zed och Sweetchuck berikar polishögskolan när de slopat antagningskraven för att få in vanligt folk:Det är förresten ytterst tveksamt om Anders Danielsson skulle ha blivit befordrad från länspolismästare i Skåne till säpochef år 2007. En uppsats vid Lunds Universitet som intervjuade Skånes poliser sågade totalt Danielssons ledarskap. Tyvärr publicerades uppsatsen i juni 2007. En månad innan, i maj 2007, befordrade Beatrice Ask Anders Danielsson. Länk till uppsatsen som går att läsa i sin helhet om man klickar på pdf-filen:Paul Nilsson lyckades 31 juli 2008 även få in sin insändare i Blåljus.nu. Det är Polisförbundet i Stockholms läns sida på Internet:


Insändaren är skriven 22 juli 2008:
http://www.blaljus.nu//old/asp/insandare3.asp?wentry=3345&varde=0&wkat=373Uppenbart tycker Polisförbundet att det är viktigt att ta upp fyndet som Paul Nilsson gjort. Fyndet är att han grävt fram och i insändare lyckats sprida vad någon eller några velat tysta ner. Nämligen det faktum att varken media eller justitiedepartementet velat tala högt om utredningens förslag om slopade antagningskrav. Trots att utredningen var klar i april 2008, hördes inget om slopade antagningskrav förrän Paul Nilsson grävde fram dem i slutet av juli 2008:http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/07/korruption-i-polisledningen.html

Inga kommentarer: