2008-08-25

Colgate prisade muslimsk barntandvård"Skurupsbon Inger Wennhall är inte bara tandläkare, hon är också forskare. När hon såg vilken miserabel tandhälsa barnen på Rosengård hade, drog hon igång ett projekt som nu blivit modell för hela området.

–När jag först kom i kontakt med de här barnen var det som att förflyttas 40 år bak i tiden, innan man hade byggt upp tandhälsovården i folktandvården med till exempel fluor i skolorna och introducerat lördagsgodis, säger hon."


"Och 1993 började hon jobba på Rosengård, ett av Sveriges mest segregerade områden.

–Jag kunde inte drömma om att det fanns ett sådant tandvårdsbehov och jag slog larm till tandvårdsledningen om att här måste något göras."


"–Många invandrare kan uppleva tandvården som en form av myndighetsutövning och det finns ingen vana att gå till tandläkaren. I Sverige är det ju invävt i vår kultur att man ska gå till tandläkaren–Sedan är arbetslösheten hög och många har upplevt krig och våld. Då är kanske inte tandvården något som prioriteras."


"Projektet blev samtidigt en vetenskaplig studie i samarbete med Malmö högskola som till slut utmynnade i hennes licentiatavhandling om "Rosengårdsstudien"."


"Förra året fick också tandläkaren från Skurup mottaga ett internationellt pris på 17 000 kronor från Colgate för sina resultat. Prisutdelningen skedde vid den internationella barntandvårdskonferensen i Hong Kong."


Källa, Ystads Allehanda lördag 23 augusti 2008:Inga kommentarer: