2008-08-03

Justitieutskottet pressas om polisutbildningenDebattören och insändarskribenten Paul Nilsson fortsätter nu att pressa politikerna på svar om framtidens polisutbildning. I dagarna har Paul Nilsson adresserat samtliga riksdagens politiker i justitieutskottet med frågan om de tänker slopa antagningskraven för att få in fler kvinnor och invandrare på polisutbildningen. Detta måste nämligen riksdagspartierna ta ställning till när regeringen lägger förslag, efter att remisstiden går ut i september 2008. Vad bloggen förstår vill Paul Nilsson medvetandegöra politikerna om det förslag som fått alldeles för liten uppmärksamhet. Om svensk polisutbildning ska räddas undan politisk korruption så behöver förslaget stoppas:

Bloggen kommer att följa de svar Paul Nilsson får från ledamöterna i justitieutskottet. Kommer de att böja sig och anpassa polisutbildningen till islams ökade roll i samhället?

Lista över justitieutskottets ledamöter som avgör frågan:
http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5504


Inga kommentarer: