2008-08-01

Muslimsk brandmannautbildningEfter att förändringar vidtagits för att få in fler muslimska lärare och fler muslimska poliser, avslöjar nu Skånska Dagbladet att det också är dags för fler muslimer i brandkåren. Med skattepengar från EU ska stenkastarna från Rosengård blidkas med utländska brandmän som de kan identifiera sig med:"Efter en lång tids problem med stenkastning, hot och våld mot brandmännen vid utryckningar i området kring Rosengård har Räddningstjänsten Syd fått tagit till vissa åtgärder för att förebygga att sådana situationer uppstår igen.

Den första maj i år startades projektet med att integrera fler utomnordiska brandmän i Räddningstjänsten Syd. Under våren har det största arbetet gått till att söka bidrag från EU för att kunna genomföra projektet, Europeiska socialfonden, ESF, beviljade ansökningen och projektet fick 3,2 miljoner kronor."


Viktigaste kommer i höst Nu under semestertider går projektet lite långsamt framåt men den viktigaste biten av projektet kommer i höst, då rekryteringen av ett tjugotal brandmän med utomnordisk bakgrund kommer att ske. De nya brandmännen kommer då att projektanställas och börja med att få en introduktion på brandstationerna och vara delaktiga i den dagliga verksamheten. När projekttiden är slut, den sista augusti 2009, kommer de som vill och är lämpliga för att gå vidare att kunna söka till den tvååriga utbildningen Skydd mot olyckor, SMO. Efter den avslutade utbildningen är de färdiga brandmän.


Spegla verkligheten Syftet med projektet är att minska främlingskapet och kommunikationsklyftan mellan räddningstjänsten och delar av dess medlemskommuner.

– I dag kan inte allmänheten identifiera sig med brandmännen, vi vill att vår organisation ska spegla verkligheten. Därför vill ha in fler människor med olika bakgrund och också kvinnor, säger Per Björkman."


Källa, Skånska Dagbladet onsdag 30 juli 2008:
Inga kommentarer: