2008-08-01

Justitiedepartementet svarar om polisutbildningenInsändarskribenten Paul Nilsson sände 27 juli 2008 ett mejl till justitieminister Beatrice Ask om hon tänker genomföra slopade krav på polisutbildningen för att få in fler invandrare och kvinnor:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/07/korruption-i-polisledningen.html


29 juli 2008 fick Paul Nilsson följande fega och undvikande svar av justitiedepartementet:


"Tack för ditt brev om den framtida polisutbildningen.

Utredningen Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39) redovisades i april 2008. Utredningen som arbetat med frågor om vilka kunskaper framtida poliser behöver, hur behov av specialkompetens ska tillgodoses, vilka förändringar som kan göras när det gäller antagningen till polisutbildningen m.m. är omfattande och mycket viktig. Det ska vara utbildningens innehåll och kvalitet som ska stå i fokus vid en reformering.


Utredningen är nu ute på remiss till den 15 september och ska därefter beredas inom Regeringskansliet. Vilka förändringar som kan bli aktuella med anledning av utredningens förslag tar regeringen ställning till efter remissbehandlingen. Det är i dagsläget inte möjligt att ange när eventuella förändringar kommer att kunna träda i kraft.


Med vänlig hälsning

Lisa Larsson
Departementssekreterare
Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet
Justitiedepartementet"


Det betyder i klartext att om inga remissinstanser är emot utredningens förslag om slopade antagningskrav, så ligger vägen öppen för en polisutbildning med slopade antagningskrav för att få in t.ex. fler arabiska poliser i en anpassning till islams ökade roll.
I
I
Denna bloggpost har lästs av Riskpolisstyrelsen måndag 4 augusti 2008:
I
IP Address: 147.186.254.# (Rikspolisstyrelsen)
ISP: Rikspolisstyrelsen
Time of Visit:Aug 4 2008 12:14:11 pm
Last Page View: Aug 4 2008 12:15:34 pm
Visit Length: 1 minute 23 seconds

Inga kommentarer: