2008-08-22

Vänsterblock slopar medborgarskap för poliserIdag fredag 22/8 sammanträdde polisstyrelsen i Kalmar län. Där röstade s och v igenom att svenskt medborarskap inte längre ska behövas för polisutbildning. Högeralliansens politiker fick ge sig och remissvaret sänds nu till Rikspolisstyrelsen:


"Normalt brukar det råda stor enighet i polisstyrelsen. Fredagens möte var ett undantag och gällde om de som börjar polisutbildningen ska vara svenska medborgare eller ej. Nej det behöver de inte vara, enligt majoritet (s och v). Den borgerliga alliansen tyckte att medborgarskap krävs eftersom de som går utbildningen får insikt i polisens arbete och även ta del av vissa register. Polisstyrelsen fick ta till votering för att komma fram till ett remissyttrande, s och v vann med 7-6."


Källa, Västervikstidningen fredag 22 augusti 2008:Nu är alltså första steget taget med remissvar som slopar kravet på svenskt medborgarskap. Precis som man är ute efter för att få in fler muslimer i poliskåren.


Se fler islamiseringsförslag för polisutbildningen:


Inga kommentarer: