2008-08-24

Ögårdsskolan på djupt vattenPersonalen vid moskén i Malmö har varit på kickoff i veckan. Den muslimska friskolan Ögårdsskolan som tillhör Islamic Center satsade på en dykkurs. Aktiviteten skulle stärka lagkänslan i kollegiet. Den arrangerades av en manlig lärare. Deltagandet av muslimska kvinnor från Ögårdsskolan var minimalt.


Den manlige läraren var noga med instruktionerna om andning och hur man beter sig i vattnet. Han förklarade extra att man inte ska lägga sig på rygg i vattnet. Syrgastubernas tyngd gör nämligen detta lätt. Man fick inte heller under några omständigheter ta ut munstycket om man hamnade på rygg. Och man fick inte flaxa omkring under vattnet. Man skulle vara samlad och fokuserad.


Varje lärare provdök en och en och klarade det galant. Aktiviteten var mycket uppskattad. Egentligen var det bara en enda ur Ögårdsskolans personal som inte förstod de enkla instruktionerna och misslyckades fatalt med uppgiften, biträdande rektorn. Den manlige läraren upprepade instruktionerna när biträdande rektorn gick i vattnet. Det fungerade ändå inte. Först av allt la hon sig på rygg i vattnet. Därefter började hon flaxa omkring i vattnet. Sedan slet hon ut munstycket. Då fick hon vatten i sina lungor. Hennes liv var inte i fara, men hennes insats lyckades lägga sordin på hela arrangemanget.


Flera i personalen från Ögårdsskolan såg sig generat omkring när biträdande rektor lyckades bryta mot alla dykinstruktionerna. Hon har redan fått hjälp med schemaläggningen i skolan. Under höstterminen kommer hon att få ytterligare hjälp av andra i personalen. Därför är det föga överraskande att hon även behövde hjälp av andra lärare under provdykningen. Hon kan ju inte ro i land någon uppgift på egen hand. Övrig personal tappade dock inte modet under provdykningen. Även om biträdande rektor försökte monopolisera all uppmärksamhet till det hemska hon blivit utsatt för. Egentligen hade hon valt att utsätta sig för detta själv. Man kan säga att biträdande rektor var på för djupt vatten som hon inte klarade av.


Inga kommentarer: