2008-08-14

Byt bort Ögårdsskolan !Idag torsdag 14/8 2008 har tidningen City Malmö/Lund en respons om den muslimska friskolan Ögårdsskolan. På sidan 9 i papperstidningen förklaras att många reagerat över den muslimska familjen som inte får undervisa sina barn hemma. Därför väljer tidningen att idag publicera några kommentarer. Så här säger signaturen Jojo på sidan 9 i tidningen. Kommentaren finns även på Internet:


"jojo Onsdag 13 Augusti 2008 kl 00:44

Byt skola om de inte är nöjda med Ögårdsskolan! Sedan är det fel att säga att barnen skulle få sämre engelskkunskaper om de går i skolan! Man klara sig utmärkt i England på det man har lärt i Sverige. Om nu de vill lära barnen mer gör det då på fritiden. Socialdemokraterna skall ju öppna minst en socialistisk skola nu kanske ett bra alternativ."

Källa, City Malmö/Lund sidan 9 torsdag 14 augusti 2008:Men i gårdagens artikel berättas även att de två muslimska pojkarnas mamma som vill undervisa sönerna går hemma:

"Likaså anser familjen att kvalitén på Ögårdsskolans undervisning där pojkarna går är för dålig - och att båda pojkarna vantrivs.

Planen är att Louise som går hemma ska sköta större delen av pedagogiken, men att en behörig lärare tar hand om svenskundervisningen."

Källa, City 13/8 2008:


Frågan är då varför den muslimska mamman går hemma?

Vill hon inte arbeta?
Får hon inte arbeta för sin man eftersom hon är muslim?
Förbjuder Koranen henne att arbeta?
Är hon lat?
Får hon inget arbete i sin slöja som hon bär på bilden?

Hur som helst så borde familjen följa signaturen Jojos förslag och ta barnen ur den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö. Om föräldrarna anser att kvaliteten är för låg på Ögårdsskolan, så bör dess biträdande rektor Ann-Louise Wallner ha det pedagogiska ansvaret för misslyckandet:

Här är biträdande rektorns presentation hos Ögårdsskolan:


Inga kommentarer: