2008-08-18

Terminsstart på ÖgårdsskolanHöstterminen 2008 har startat på den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö. Tyvärr har den biträdande rektorn fått förnyat förtroende denna termin. Men förändringar verkar vara på gång som tyder på att hennes dagar är räknade på skolan. Det har nämligen blivit offentligt att skolans rektor skickat ut en förfrågan till andra skolledare. I den undrar han om de är intresserade eller kan rekommendera någon annan till tjänsten som biträdande rektor. Egentligen hade rektorn velat göra detta byte redan till terminsstarten höstterminen 2008. Men så snabbt kunde det tyvärr inte gå. Mer realistiskt bör biträdande rektor vara utbytt våren eller hösten 2009.


Utgångsläget för biträdande rektorn är därför inte lätt denna termin. Hon har inte löst personalproblematiken på ett tillfredsställande vis. Vissa delar av undervisningen ska hållas av obehörig personal eller personal helt utan pedagogisk utbildning. Lönebidragare ska gå in och undervisa.


Fortfarande anser sig Skolverket inte ha fått svar på sina frågor i de två pågående ärendena mot Ögårdsskolan. Malmö stad är oväntat passiv i sin hållning gentemot Ögårdsskolan. Ansvariga tjänstemän i Malmö söker skydd bakom svar som:

"- Det är Skolverket som utreder och vi inväntar deras rapport."

Andra tjänstemän i Malmö kan inte dölja sin frustration. En tjänsteman anser att det råder en "cowboy-mentalitet" på Ögårdsskolan.


Biträdande rektor måste denna termin tackla problemet att hon inte är behörig skolledare och saknar rektorsutbildning. Det försöker rektorn lösa genom att finna en ny och behörig rektor. Han har hörsammat ett otal klagomål om sin biträdande rektors bristande kompetens från föräldrar, personal och kanske även från Husie stadsdelskontor. Klagomålen har resulterat i en del förändringar.


Biträdande rektor kommer denna termin att få kompletternade hjälp med olika arbetsuppgifter. Det gäller arbetsuppgifter som en biträdande rektor normalt bör klara av. Speciellt med tanke på hur liten Ögårdsskolan är. Hon kommer att få hjälp med schemaläggning, eftersom hon inte klarat av detta sedan hon tillträdde för ett antal år sedan. Ofta har nämligen vissa lärare favoriserats. Andra har fått nöja sig med en sämre schemaläggning. I kollegiet har det skapat stor irritation. Det försöker rektorn nu desarmera genom att ge biträdande rektor kvalificerad hjälp med schemaläggningen.


Vissa delar av ekonomin kommer att omfattas av stödet. Där kommer biträdande rektor också att få hjälp av annan personal. Troligtvis kommer ansvaret för vissa delar av undervisningen också att lyftas bort från henne denna termin. Det gäller till exempel specialundervisningen. Biträdande rektor får enbart ett symboliskt inflytande över specialundervisningen.


Tydligen har rektorn insett att det behövs förändringar så länge biträdande rektor är kvar. Därför görs personalförstärkningar kring vissa av hennes arbetsuppgifter. Andra ansvarsområden lyfts från henne eller begränsas. Det är del i en kursändring som ska visa utåt att förändringar vidtas i ledningen.


Självklart kan Ögårdsskolan inte ha en biträdande rektor som bärs upp av två eller tre andra medarbetare för att sköta hennes arbetsuppgifter. Det är en tillfällig lösning i väntan på en ny behörig rektor. Tidigare har andra fått göra hennes arbetsuppgifter. Den tidigare utbildningsledaren Bo Persson fick stå för en stor del av den kompetens som biträdande rektor saknade. Även den lärare som slutade vårterminen 2008 och som nu anlitat advokat kring uppsägningen som biträdande rektor felaktigt ställt till med, hjälpte tidigare biträdande rektor med det hon inte kunde. Rektorn förstärker därför biträdande rektor med den sakkompetens hon saknar. Slutsatsen är att det är en tidsfråga innan hon petas.

Inga kommentarer: