2010-09-02

Valmyndigheten får anmälan om valsabotage mot SD på Malmö stadsbibliotek


• Dels handlar det om själva valsystemet, med olika valsedlar för varje parti. Detta kan äventyra valhemligheten, det kan även ge utrymme för direkta ojustheter.

Om det senare vittnar Paul, en av våra tabloidutdelare i Malmö, i nedanstående mejl till ansvariga personer inom valmyndigheten:


”Hej!

Idag var jag på Malmö Stadsbibliotek. Där såg jag att sverigedemokraternas valsedlar för alla tre valen (kommun, region och riksdag) var borttagna redan dagen före förtidsröstningen börjar. Deras valsedlar med enbart partinamnet ska finnas i alla röstningslokaler i hela landet både på förtidsröstningen och på valdagen.

På biblioteket finns uppsatt en lista var respektive partis valsedlar ska finnas. Sverigedemokraterna finns på listan men valsedlarna fanns inte i facken. Jag ser detta som mycket allvarligt och jag förväntar mig att ni tycker detsamma.

Jag finner det mycket märkligt varför ni placerar ut valsedlar dagen innan förtidsröstningen startar utan att ni har personal på plats som bevakar att valsedlar inte försvinner.

Med vänlig hälsning

Paul Nilsson”


Hämtat från Jan Millds blogg torsdag 2 september 2010:


Läs mer om valsabotaget mot SDMalmö stadsbibliotek:

Hit sänds iakttagelser om valfusk mot SD:

Inga kommentarer: