2007-11-30

Avslöjande studiedag


Studiedagen på den muslimska friskolan blev väldigt avslöjande. Följande saker kom fram:


1. När eleverna får underkänt i de nationella målen, så är det inget att bry sig om.

2. Föräldrarådet meddelade att de inte förstår vad eleverna gör på islamologitimmarna.

3. Biträdande rektor och föräldrarna bestämmer tillsammans över huvudena på lärarna om elever ska flyttas upp en årskurs. Lärare som testar elevernas kunskaper och ser på testet att eleven inte har kunskaper nog att bli uppflyttade, blir överkörd av biträdande rektor och föräldrar. Föräldrarna bryr sig inte om att deras barn inte klarar uppflyttningstestet. De går då till biträdande rektor och säger att deras barn är så duktigt ändå och kräver att barnet ska gå i en högre årskurs med ett år äldre barn. För att tillfredsställa kunderna föräldrarnas önskemål går biträdande rektor med på detta. Sedan hänger inte barnet med i den högre årskursen.

4. Det finns ingen skolpsykolog eller kurator på skolan. Detta leder till att det inte går att utreda barnen som är i behov av det.

5. Skolan säger att den ej har råd att hjälpa elever som inte klarar målen.

6. Det finns ingen förberedelseklass på skolan. Till exempel fick en flicka sättas rakt in i en årskurs 5 och börja där trots att hon inte talar ett ord svenska.


Den muslimska friskolan har funnits i 7 år, sedan år 2000. Därför är det en skandal att ovanstående basala problem inte har lösts på 7 år. Det är bara att konstatera att skolan inte fungerar alls.

Inga kommentarer: