2009-11-14

100 barn tvångsgifta från RosengårdsskolanRosengårdsskolans kurator har enligt egen utsaga inte lyckats stoppa ett enda av över hundra barnäktenskap hon fått vetskap om på skolan:"Ingrid Hansson, kurator på Rosengårdsskolan i Malmö, säger till Sydsvenskan att hon under åren sett fler än hundra barn giftas bort. Troligen handlar det om betydligt fler. Mörkertalet är stort."

"Enbart på Rosengårdsskolan får personalen vetskap om åtta-tio barnäktenskap varje läsår. Klasskamraterna reagerar oftast inte.-Det är inget konstigt eller onormalt för våra elever, säger Ingrid Hansson till tidningen."


Källa, Norra Skåne fredag 13 november 2009:"– De vet att föräldrarna planerar att de ska giftas bort under sommaren. Vissa vill bara prata av sig. Andra vill få hjälp att stoppa det, säger Ingrid Hansson, kurator på Rosengårdsskolan i Malmö till Sydsvenskan."


Källa, Nyheter24 fredag 13 november 2009:


"Den yngsta flickan som gifts bort var tolv år och gick i femte klass. I sjätte klass bodde hon med sin make, blev gravid och födde sitt första barn."

"Hälften av de rapporterade fallen av bortgifte av barn i Sydsvenskans undersökning kommer från stadsdelen Rosengård i Malmö."

"Ibland lyckas Ingrid Hansson övertala familjer att skjuta upp bröllopet. Ofta har det varit med hjälp av imamen Ali Ibrahim, som varit anställd på skolan som en länk mellan muslimska familjer och skolan."

"Ingrid Hansson får frågan om hur många barnäktenskap hon varit med om att stoppa, bortsett från de enstaka gånger då barnet brutit helt med sin familj.

Kuratorn funderar en stund. Svarar sedan, med en suck.

– Ingen gång."


Källa, Sydsvenskan fredag 13 november 2009:Läs även:

Inga kommentarer: