2009-11-20

Ny utbildning mot muslimska barnäktenskap


Nyamko Sabuni på integrations- och jämställdhetsdepartementet vill göra en ny utbildning, som ska förhindra regelbundna barnäktenskap som på Rosengårdsskolan i Malmö:


"En ny utbildningsform för nyanlända - samhällsorientering - ska ge färre tvångsäktenskap, enligt integrationsminister Nyamko Sabuni (FP). Hon är upprörd efter Sydsvenskans artiklar.

– Det här fallet på Rosengård ni beskriver, om tolvåringen som blev bortgift och gravid. Hur många lagar har man inte brutit mot för att detta ska ske? Barnkonventionen, föräldrabalken, skollagen, socialtjänstlagen... Det handlar om en minderårig som inte är byxmyndig, som inte får ha sex! Sverige blir ett reservat för förtryck när sådant får ske."

"Det ena handlar om barnskyddslagen: att socialtjänsten måste kunna inleda en utredning utan föräldrarnas medverkan och kännedom, om föräldrarna är förövarna. Idag måste föräldrarna godkänna en utredning, och då tappar det sin mening, för föräldrarna säger självklart nej. Det andra är vi måste täppa till den här dispensmöjligheten som finns för giftermål om man är under arton år. Barn är barn. Länder som Egypten och Marocko har lagar som förbjuder giftermål under arton års ålder. Men i Sverige - ett av världens mest jämställda länder - kan vi ge dispenser till barn att bli bortgifta. Det är nästan bara flickor med invandrarbakgrund som ansöker om dispens."


Källa, Sydsvenskan fredag 20 november 2009:"Ett lagförslag som ska straffa föräldrar som gifter bort sina barn utomlands har legat färdigt i snart två år. Socialdemokraterna pressar på. Regeringen kan fortfarande inte säga om det blir en ny lag.

På tingsrätten i Malmö sitter en otålig domare och undrar vad som hände. Monica Nebelius var sekreterare i en statlig utredning som för snart två år sedan föreslog en ny lag som skulle förbjuda barnäktenskap – även om bröllopet hålls utomlands på sommarlovet."

"På Rosengårdsskolan giftes en flicka som gick i femte klass bort. I sjätte klass – som trettonåring – var hon gravid."

"Det största problemet, i Nebelius ögon, är inte dagens lagstiftning utan att kuratorer, socialarbetare och rättsväsende inte använder den. Det offentliga Sverige är för passivt."


Källa, Sydsvenskan fredag 20 november 2009:


Inga kommentarer: