2009-11-13

JO mottar remissvar i tredje ärendet om Rosengårdsrapporten

JO har i dagarna mottagit ett färskt remissvar om den tredje pågående utredningen om Rosengårdsrapporten. I remissvaret riktas stark kritik mot att handlingar varken utlämnas eller renderar avslagsbeslut. Försvarshögskolan jämförs rättmätigt med en apcirkus. Anmälaren yrkar på förundersökning om tjänstefel, då skolan bryter mot förordningar.


Ärendet har diarienummer 3022—2009 hos JO. Just det tredje ärendet handlar om Försvarshögskolans påstådda interna bestämmelser, som de inte vill redovisa.


Ärendet har sitt ursprung i den källgranskning som islamolog Leif Stenberg vid Lunds universitet önskade göra, men inte fick för Försvarshögskolan.


Inga kommentarer: