2009-11-05

Islamiseringstidningen Sydsvenskan vill ta kål på SkånskanÅrskiftet 2009/2010 löper avtalet ut mellan Sydsvenskan och Skånskan. Vecka 44 2009 fick prenumeranterna på Skånskan beskedet i sin brevlåda. Sydsvenskan sa för två år sedan upp avtalet, att vara söndagstidning åt Skånskan. Men eftersom det gått ekonomiskt dåligt för Sydsvenskan, måste tidningen nå nya prenumeranter. De sista åren har Sydsvenskan nämligen fått säga upp journalister på löpande band. En ny strategi behövs. Det kan bara göras på ett sätt. Genom att döda konkurrenten Skånska Dagbladet. Det lät sig inte göras när de hade ett samarbete. Därför sa Sydsvenskan upp avtalet.


Sydsvenskan vill ta kål på Skånskan och få monopol på prenumeranterna i Malmö. Det betyder att Sydsvenskan oemotsagd kan islamisera Malmö. Att ta kål på konkurrenten avslöjade Sydsvenskan redan 2007 i nedanstående artikel:"Sydsvenskan bryter med Skånskan

2007-04-12


Sydsvenskan har sagt upp sitt samarbete med Skånska Dagbladet. Det innebär att Skånskan om två år kan tvingas producera sin egen söndagstidning och att man förlorar annonsintäkter från riks- och Malmö-Lund-försäljningen."

"I Malmö finns egentligen bara två dagstidningar sedan Arbetet-konkursen 2000. Sydsvenskan, den stora Bonnier-draken, och Skånska Dagbladet, i folkmun kallat ”Bedebladet” som har sin största läsekrets utanför Malmö."

"– Vi har problem med att byta fyrfärg mellan olika upplagor. Det skulle vara positivt för Bonnier om vi tryckte hos dem varje dag, men de vill hellre fördjupa samarbetet genom ägande, säger Skånskans vd Richard Kling.

Nu trycks bara Skånskans söndagstidning hos Sydsvenskan. Den är i stort sett en Sydsvenskan men med etta, ledare, kultur- och debattsidor samt visst lokalt material från Skånskan. Samarbetet, som regleras genom ett avtal sedan drygt sju år (det har föregåtts av ett annat tioårsavtal), innebär också att annonser för riks och Malmö-Lund går i båda tidningarna."
"Richard Kling, som hellre vill fördjupa samarbetet, säger att man under förhandlingarna tagit upp sitt önskemål om att trycka hos Sydsvenskan men att konkurrenten i stället börjat tala om samarbete genom ägande.

– Dagstidningarna måste knytas närmare. Men de vill ha en större del av kakan. Nu återstår att se om vi kan hitta ett nytt samarbete eller om vi ska gå skilda vägar. För våra ägare vill värna ett spritt ägande, säger han.

Ni är inte rädda för att Sydsvenskan ska gå på knock och försöka tvinga er att sälja?

– Det är klart att hittar vi inget samarbete så blir det hård konkurrens på den här lilla marknaden.

Den konkurrensen kan vara skadlig för Skånskan. Det var den som knäckte tidningen Arbetet och Sydsvenskans vd H Inge Gyllin konstaterar att det är tvåan som förlorar i sådana situationer."Källa, Resumé 12 april 2007:Försvara Skånskans rätt att vara ett alternativ till Sydsvenskan. Säg upp prenumerationen på Sydsvenskan som kan läsas gratis i sin helhet som pdf:


Läs mer om slutstriden:
I
3 september 2009:
11 april 2007:
30 oktober 2009:
http://medievarlden.se/component/content/article/34-medieorganisationer/10418-skanskan-satsar-pa-soendagarna-nyanstaeller

Inga kommentarer: