2009-11-20

Polishögskolan skjuts upp


Bild ovan från Polishögskolan:
http://www.polishogskolan.se/"Rikspolisstyrelsen har beslutat att flytta kursstarten augusti 2010 till januari 2011.

För dig som sökande innebär det att din ansökan för augusti 2010 automatiskt kommer att flyttas över till sökomgång januari 2011. Om du inte vill vara med i den sökomgången måste du återkalla din ansökan.

Den granskning som är gjord för sökomgång augusti kommer att gälla för din ansökan i januari 2011.

Under tiden kommer vi att fortsätta granska ansökningar som skickats in till oss. Det innebär att du fortfarande kan få meddelande om att t.ex. komplettera din ansökan med saknade bilagor.

Den gällande kompletteringstiden senast 15 december 2009 gäller fortfarande.

Du som eventuellt redan har hunnit få en kallelse till språktest hos din myndighet kan bortse från den. Du kommer istället att kallas till språktest under våren 2010.

Du som redan har godkänt resultat från språktestet kommer fortfarande konkurrera om en plats till fystester som äger rum under våren 2010.

Du som har gällande pliktverksresultat kommer att ligga kvar och konkurrera med dessa i vanlig ordning."


Källa, brev hösten 2009 till de som söker till PolishögskolanBrevet har oroat många sökande till Polishögskolan. På Polishögskolan Sörentorp i Solna bekräftas att färre kommer att antas. Det blir någon termin helt utan nya polisaspiranter. Då ska endast polisutbildningarna i Växjö och Umeå ta emot nya. En del som tänkt studera i Stockholm flyttas också mot sin vilja till Norrland eller Småland, när nyintagningar till Stockholm stängs under övergångsperioden.


Ryktena surrar att det bara kan finnas en förklaring till att den stora Polishögskolan i Solna stoppar intagningen. Man vill avvakta tills Polishögskolan får akademisk högskolestatus. Under tiden blir det färre polisstuderanden. Säpochefen Anders Danielsson har i sin utredning om framtidens polisutbildning föreslagit att den ska bli högskola och fördelas på fler orter än idag. Tydligen har den största utbildningsorten i Solna utanför Stockholm redan så starka indikationer på att utredningen bifalls, att den resignerar.


Många som vill bli poliser vill ha kvar Polishögskolan som en yrkesskola och är inte intresserade av att få forska. Utredningen föresklår också att färdigutbildade poliser inte ska garanteras tjänst som idag. I stället kan de bli arbetslösa precis som andra högskoleutbildade.


Polishögskolan är alltså på väg att helt förstöras med mer akademiska föreläsningar och färre praktiska övningar. Det skapar sämre poliser och ger sämre skydd för allmänheten. Men eftersom Anders Danielsson visste att regeringen ville ha fram utredningsförslaget av honom, kom han fram till precis den beställda slutsatsen. På så vis har han gjort regeringen en tjänst. Och har lättare för att bli befordrad.

Inga kommentarer: