2009-11-20

Brandkårens video om Islamic CenterBrandkåren har producerat en egen 90 sekunders videofilm om moskébranden 2003. Då brann den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö ned till grunden. Utbildningsvideon finns hos flera räddningstjänster i Sverige och på Åland!. Den lånas ut dem emellan:


Utlåningsvideo
Mariehamns Räddningsverk
Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.
99 90-sek 2-03 Moskébrand i Malmö-Personligt skydd-Jordbävning i Algeriet SRV

Källa:


Nödträning vid SAS. Moskébrand i Malmö....
Video
Tillhör: Sandö
2003
2 ex.

Källa, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps biblioteksportal:


Inga kommentarer: