2009-11-16

Muslimska flyktingbarn tillåts skolka från skolan"I Strömsund, med en stor grupp uzbekiska flyktingar som är strikt troende muslimer, uppfattas frånvaron ibland som att uzbekerna skolkar eller slipper undan. Nasiba Shokirova tonar ner kritiken. Hon kommer från Uzbekistan och jobbar på Vattudalsskolan som hemspråkslärare och studiehandledare.

– Vi vill följa religionen helt, för mig är tron det allra viktigaste, säger hon."
"Enligt rektor på Vattudalsskolan Lars Rönnestrand ställs det ganska stora krav på utrymme för religionen. Det som handlar om människans kropp och som visar bilder vill man inte vara med om."
"Alla musikinstrument utom trumma är förbjudna."


Källa, SR 16/11 2009:"Skolplikten ska inte behöva krocka med religionsfrihet. De muslimska flyktingbarnan i Strömsund har rätt till båda, menar skolchefen i Strömsund.
Om religiös övertygelse krockar med innehållet i svensk skolundervisning är det skolans ansvar att hantera situationen. För de muslimska flyktingbarnen i Strömsund har rätt till både undervisning och religionsfrihet. Det säger skolchefen Lars Boberg, mot bakgrund av att en del barn inte deltar i all undervisning, av religiösa skäl."


Källa, SR 16/11 2009:


Hemsida för Vattudalsskolan:


Läs även:

Inga kommentarer: