2009-11-09

Svenska moskéer undersökta på distansSÄPO kan nu sluta intressera sig för vad som sker i svenska moskéer. Östersund har svaret. Ingen av tidningsartiklarna skriver vad forskarna har för ämnesområde. Studenterna som ju är måna om att få godkänt på kursen gör som sina lärare beordrat dem i undersökningen. Sände de formulär från Östersund och trodde att moskéerna skulle berätta i svarskuverten om sina skumraskaffärer och terroristkopplingar? Varför har Malmö så dålig integration om den har så många moskéer? Forskningsresultatet presenteras i Östersundsposten på kultur & nöjessidan!!! Ska man ta det som ett skämt eller underhållning?


"Muslimska församlingar i Sverige är öppna, sociala och samarbetar gärna med kristna församlingar. Det visar ny unik forskning.

Det är professorerna Klas Borell och Arne Gerdner på Mittuniversitetet i Östersund som lett undersökningen.

- Vi har studerat 100-talet muslimska församlingar över landet och det ger en statistisk representativitet som inga motsvarande europeiska undersökningar hittills kunnat visa, säger Klas Borell till Östersundsposten.

Några fakta ur rapporten:

Hälften av församlingarna organiserar sjukhusbesök. En femtedel samarbetar regelbundet med socialtjänsten. En stor andel har tjejgrupper och ungdomsverksamhet samt organiserar medling, ofta i relationer mellan vuxna och ungdomar. 98 procent av moskéerna är öppna även för icke troende.

Klas Borell menar att undersökningen tydligt visar att församlingarna främjar samverkan och integration."


Läs resten i tidningen Dagen måndag 9 november 2009:"Muslimska församlingar i Sverige är varken några centraler för skäggiga terrorister eller slutna och etniskt avgränsade grupperingar."

" – Vi har studerat 100-talet muslimska församlingar och det ger en statistisk representativitet som inga motsvarande europeiska undersökningar hittills kunnat visa.

Liknande studier har där emot gjorts i USA – och där är slutsatserna påfallande snarlika, säger Klas Borell:

– De visar också att muslimska församlingar samarbetar med omgivningen och främjar integrationen."

"98 procent av moskéerna är öppna även för icke troende."

"Sammanlagt 40-talet studenter i Östersund har deltagit i undersökningsarbetet och ett av många svar som Borell fäst sig vid är en ung muslimsk kvinna från Sverige som besökt släktingar i Jemen:

– Hon berättade förvånat att ”kvinnor inte släpptes in i moskén därnere, typ” och det säger väl en del om hur svenska muslimska församlingar jobbar.

Problem som undersökningen fokuserat på är särskilt protester eller reaktioner mot moskébyggen, som ofta tar sig uttryck i överklaganden:

– Som av en händelse anges då alltid tekniska argument – att det kan bli trafikproblem eller på andra sätt störa omgivningarna, eller möjligen avvika mot den kristna omgivningen."


Källa, Östersundsposten lördag 7 november 2009:

Inga kommentarer: