2009-11-16

Kurator polisanmäld om barnäktenskap


Skånepolisen i Malmö har nyligen fått in en polisanmälan om barnäktenskap. Enligt uppgifter till bloggen Muslimska friskolan rör det sig om en skolkurator som känt till en mängd barnäktenskap. Anmälan vill ta reda på om en kurator kan känna till när minderåriga gifts bort utomlands i exempelvis muslimska länder och därefter återvänder till Sverige, utan att förhindra saken.


Bloggen Muslimska Friskolan är inte bekant med anmälaren. Det ska emellertid bli intressant att se vilken brottsrubricering som polisen sätter. Det torde luta åt tjänstefel. Samtidigt borde polisanmälan bena ut om det alls är olagligt med barnäktenskap i Skåne, som ju inte ger dispens? Om skolkuratorn förhörs kanske det framkommer att hon i samtliga fall anmält ärendena till socialtjänsten. Eller att bevisning kan vara svår. En annan möjlighet skulle vara att tystnadsplikten satt käppar i hjulet. Det ska vägas mot anmälningsplikt för skolpersonal.


Ska barnäktenskapen stoppas eller fortsätta? Hoppas att någon tidning skriver om polisanmälan!


Bloggen hoppas på något vis få kännedom om ärendenummer och utfall. Den som besitter mer information får gärna mejla bloggen!

Inga kommentarer: