2009-11-25

Dom mot Becirov vann laga kraftIgår tisdag 24 november 2009 vann domen om bokföringsbrott mot Islamic Centers VD Bejzat Becirov laga kraft. Malmö tingsrätt berättade idag onsdag 25 november 2009 att ingen överklagan inkommit. Inget fax, telefonsamtal, e-mail eller brev finns registrerat eller inkommet som post, varken hos registratorn, handläggande enhet 48 eller någonstans i datasystemet.

Brottmål B 2505-09

Härmed accepterar därför moskéns ordförande Becirov att han är en brottsling. Nu återstår endast att betala småsumman i böter så har han sonat sitt straff.

Hur ska härefter den muslimska friskolan Ögårdsskolans lärare och elever se på sin rektor Bejzat Becirov när han försöker leda verksamheten eller tala skolbarnen tillrätta?

Hade samma sak hänt på en kommunal skola hade en dömd rektor bytts ut omedelbart.

Inga kommentarer: