2009-11-29

Arabisk registrering av äktenskap på Islamic CenterIslamic Center har rätt att förrätta vigslar. Den stora moskén använder en blankett med text på svenska och arabiska som underlag och registrering av äktenskapet. Då registreras även vilken religion paret har. Det kan förklara varför Islamic Center har så lätt att uppskatta hur många muslimer det finns i Malmö.


Så här ser blanketten ut:


Läs mer om vigsel på Islamic Centers hemsida:

Inga kommentarer: