2009-11-23

Ögårdsskolans rymdresa"Under några veckor i mars månad har klass 3B arbetat med temat rymden. Vi gjorde det i form av ett grupparbete, med en huvudansvarig för varje grupp."

Källa, Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan vid den stora moskén i Malmö:Se bilderna på rymdresan som ger en bra bild av hur det ser ut i klassrummen på Ögårdsskolan. De välvda fönsterbågarna kännetecknar hela Islamic Center:

Inga kommentarer: