2009-11-05

Islamic Center struntar i lagen"På tisdagen föll domen mot stiftelsens ordförande, Bejzat Becirov. Ekoåklagaren hade granskat det kraftigt fördröjda bokslutet för år 2006 och tingsrätten konstaterade i sin dom att stiftelsen saknat löpande bokföring. Bejzat Becirov fälldes för bokföringsbrott. En villkorlig dom, och kännbara böter.


Men bokföringsbristerna var ingen engångsföreteelse. Stiftelsen har varit notoriskt sena med att lämna in årsbokslut till länsstyrelsen. Enligt Bejzat Becirov beror mycket på moskébranden som förstörda mängder med dokument år 2003. Men problemen fortsätter, även efter att stiftelsen granskats av ekobrottsmyndigheten.


– Vi har inte fått in årsbokslutet för år 2008. Det skulle varit inlämnat senast den förste juli. Det saknas också en revisionsberättelse för 2007, berättar Eva Johansson, jurist på länsstyrelsen.


Hur följer ni upp det?

– Vi har väntat på domen i tingsrätten. Först ska jag läsa den, sen fattar vi beslut.


Men vilka möjligheter har ni att ingripa?

– Vi kan lägga ett föreläggande på styrelseledamöterna förknippat med vite.


Har det hänt vid tidigare förseningar?

– Ja, de fick ett föreläggande med ett vite på 10000 kronor per styrelseledamot i december 2007 för 2006 års bokslut. Men det blev aldrig utdömt.

Den 14 januari 2008, en dag innan vitet skulle dömts ut, lämnades bokslutet in.


Men det finns också ett annat instrument.

– Vi kan gå till allmän domstol och begära att styrelseledamöter entledigas. Det är de två möjligheterna som kan bli aktuella, föreläggande eller entledigande."


Läs mer på Skånska Dagbladet torsdag 5 oktober 2009:
Inga kommentarer: