2009-11-24

Mejl om barnäktenskapBloggen Muslimska Friskolan har idag fått ett mejl med fler uppgifter om barnäktenskap. Mejlet återges delvis nedan:November 2009 publicerade dagstidningarna Norra Skåne och Sydsvenska Dagbladet var för sig en artikel om dom ymnigt förekommande barnäktenskapen som man kunnat konstatera i Skåne, som är dessa tidningars normala spridningsområde. Norra Skåne hävdar bl a att man varje år upptäcker minst 25 fall av barn och ungdomar i skånska skolor som gifts bort mot sin vilja. I en tidning hävdar en skolanställd att hon själv har personlig kännedom om över 100 barnäktenskap, bl a ett där flickan som gifts bort var tolv år och gick i femte klass. I sjätte klass bodde hon med sin make, blev gravid och födde sitt första barn.


I samband med artiklarnas publicering uttalade sig integrationsminister Nyamko Sabuni om detta: "Det här fallet på ..... ni beskriver, om tolvåringen som blev bortgift och gravid. Hur många lagar har man inte brutit mot för att detta ska ske? Barnkonventionen, föräldrabalken, skollagen, socialtjänstlagen. Det handlar om en minderårig som inte är byxmyndig, som inte får ha sex! Sverige blir ett reservat för förtryck när sådant får ske."


Trots att det sedan två år tillbaka ligger ett färdigt lagförslag om att kriminalisera tvångs- och barnäktenskap -även om bröllopet hålls utomlands på sommarlovet- har regeringen inte agerat i denna fråga. Varför? Samtidigt ser vi hur dessa äktenskap ökar i omfattning.


Skolpersonal har i sin yrkesutövning att, vid misstanke om ärenden där barn och ungdomar kan antas fara illa på olika sätt, en ovillkorlig plikt att anmäla detta till socialtjänsten som sedan kan driva ärendet vidare till polis och åklagare om det visar sig vara allvarligt. Ingenstans i artiklarna framgår det om skolpersonalen har gjort detta.


Jag beslutade därför omedelbart att polisanmäla för att få undersökt om någon allvarligt brustit i sin yrkesroll att allvarlig fara för dom tvångsgifta barnens väl och ve har uppstått. I förlängningen kan även en polisanmälan om otukt med barn/våldtäkt av barn bli aktuell.


Om personalen har brustit i sin yrkesroll (tjänstefel) har den involverats i en process där samhällets tystnad inför dessa dessa sedvänjor, sammantaget med regeringens ovilja att lagstifta på området, långsamt bygger upp en acceptans, en konsensus-situation där man tror att problemen försvinner om alla parter bara håller tyst om det. Dom lidande blir barnen och ungdomarna som under tystnad tvingas acceptera ett förtryck som dom trodde sig vara fria från i ett land som Sverige.


Det känns för mig och med säkerhet för många andra boende i Sverige angeläget att frågor som denna får en stor spridning för att på det viset öka trycket på regeringen att våga lagstifta i ärendet. Det finns, som jag påvisat i texten ovan, redan ett färdigt lagförslag liggandes sedan två år tillbaka. Det är också viktigt att företrädare för svenska myndigheter uppmärksammas på att det inte är OK att bara tiga och sucka när saker som detta inträffar.


Polisanmälan är upprättad hos polismyndigheten i Skåne.


Slut på den återgivna delen av mejlet. Därefter följde länkar till tidningsartiklar om barnäktenskap som nyligen publicerats i media.

Inga kommentarer: