2009-11-18

Ögårdsskolan ställer ut på bibliotekDen muslimska friskolan Ögårdsskolan och moskén utgör Islamic Center i Malmö:


"Under höstterminen ska vår klass (liksom klass 3A och 2:orna) delta i en ”stafettskrivning”. Detta är en aktivitet som nätverket för skolorna i Husie stadsdel arrangerar. Varje klass ska skriva ett kapitel var i en skrivbok som skickas runt mellan de olika skolorna. Resultatet av detta arbete kommer att ställas ut på Husiebiblioteket 7-31 december. Det ser vi fram emot."


Källa, hemsida för klass 3B på Ögårdsskolan höstterminen 2009:Husiebiblioteket informerar om stafettskrivningen där Ögårdsskolans berättelser ska ställas ut:


"Emil och Sara

Här kan ni följa historien om Emil och Sara som skrivs av elever i årskurs 2 och 3 tillsammans från olika skolor i Husie. Arbetet kommer att pågå till december och avslutas med en utställning på Husiebiblioteket."


Källa, hemsida för Husiebiblioteket i Malmö hösten 2009:


Inga kommentarer: