2009-11-17

Hjärpe föreläser om religioner för fred


Islamolog Jan Hjärpe kan ses i en lång föreläsning i SVT Play från 22 april 2009. Frågan är bara vilken religion Hjärpe menar står för fred? I föreläsningen klargör Hjärpe varför han ser islam som en västerländsk religion och en flerhundraårig del av Europas historia:Kategori: Nyheter

Religioner för fred.

Jan Hjärpe

Längd: 33 minuter 28 sekunder

Föreläsning av Jan Hjärpe, professor islamologi, Lunds Universitet

Publicerades: ons 22 apr


Källa där föreläsningen beskådas:


Inga kommentarer: