2009-11-11

Detaljplan och mögel kan stoppa flyktingboendeVellinge kommun har funnit flera sätt att stoppa flyktingboendet i Hököpinge:"Under onsdagen har brandskyddet för fastigheten ifrågasatts och en brandinspektion skulle också genomföras så snart som möjligt. Men detta är inte det enda problemet menar Nils-Ola Roth.

– Jag vill egentligen inte börja med brandskyddet utan med mögelfrågan. Jag vet inte om vi kan få dit en mögelhund redan i dag. Man kan inte ha människor boende i en kåk som är muggig, det får man inte. Hälsa och säkerhet kommer först.

Under onsdagskvällen kommer Nils-Ola Roth att ha ett möte med miljö- och byggnadsnämnden för att diskutera om verksamheten är förenlig med detaljplanen."


Källa, Svenska Dagbladet onsdag 11 november 2009:

Inga kommentarer: