2009-11-26

Hovrättsdomen mot rektor för muslimska förskolor


En somalisk kvinna drev muslimska förskolor i Rinkeby och Tensta under namnet Bismilahi. I tre år stoppade hon på sig 18,5 miljoner kronor av bidragspengarna. Pengarna var svart lön till henne själv varav det mesta sändes till Dubai och Somalia. 13 miljoner kronor i skatt undanhölls.


"Hovrätten dömde på tisdagen henne till fängelse i tre år och sex månader för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Näringsförbudet på tio år sänktes till åtta år. Domstolen sänkte även straffen för tre män som på olika sätt hjälpt kvinnan att genomföra svindlerierna."


Källa, TT i Dagens Nyheter tisdag 24 november 2009:


Hovrättsdomen publicerad i PDF:
Läs mer om vem den dömda somaliska förskolerektorn och hennes dömda muslimska kumpaner är:


Inga kommentarer: