2009-11-18

Recension av Dan Parks affischbok


Stefan Hammarén är den förste och ende som recenserat boken Sieg om gatukonstnären Dan Park:
"lika lite jag vill tro att Dan Park existerar.

"Seig är ju inte skriven, den är gjord av en affischkonstnär (Dan Park), eller sägs att bilderna är affischkonst han fäster olovligt och kriminellt på diversé nattligt mörkt betsade ekskåp i några svenska hålor förutom vindpinade Malmös någon förord som knappt har mera ett ekskåp med anoskop i."

"För sin affischkonst, som Seig återger, är den oppgivne Dan Park galghumoristisk och nitisk, nagelfar, och levererar konstnärliga skottsalvor mot kända varumärken, förvränger, drar till det, gör ifrån sig, ger alternativ, medför tanke. Svart humor är hans vapen. Han vill något, är frenetisk, och fantastisk, inte bara i förordet, men kanské mer i det, eller så är han verkligen än mer fantastisk än i förohrdet hörsammad. Vad vet jag. Fin, intressant bok i varje fall på ett bra alternativt föhrlag."


Källa, tidningen Kulturen 6 juni 2009:


Inga kommentarer: