2009-11-13

Brottsplatsen Islamic Center ska skingra fördomarPressmeddelande

Fredag den 13 november 2009

Dialog mot fördomar skapar sammanhållning på Klara
Nya Gymnasium


För andra året i rad står Klara Nya Gymnasium i Malmö som
värd för dialogdagarna, ett projekt mot diskriminering med eleverna
själva som arrangörer. Föreläsningar, workshops, seminarier
med mera är tänkta att informera skolans elever om de
olika diskrimineringsgrunderna, men eleverna får även arbeta
aktivt med sina egna fördomar i särskilda dialogsamtal.


Den 16 november går startskottet för temaveckan om diskriminering
Klara Nya Gymnasium. Målet är att skapa sammanhållning samt
vidga elevernas vyer och ta itu med fördomar som kan leda till olika
former av diskriminering. Alla de sju diskrimineringsgrunderna
kommer att tas upp på olika sätt; från samtal om åldrandet samt föreläsningar
om genus och identitet till studiebesök på Islamic Center.


Varje dag under temaveckan samlas eleverna även i små grupper
för att samtala om det som tagits upp under dagen. Förra året blandades
elever från olika årskurser och program vilket ledde till nya
vänskaper och ökad gemenskap på skolan, och just dialogsamtalen
var en av anledningarna till att Klara Nya nappade på ett andra år.


Att ansvaret för genomförandet av veckan föll på eleverna själva
såg skolledningen som något positivt, och för de elever som valde
att organisera veckan var ansvaret välkommet. Nu fungerar fjolårets
elevgrupp till och med som mentorer åt de elever som valt att engagera
sig i planeringen av årets dialogdagar.


- Vi elever fick chansen att bjuda in de vi ville. Ta med det vi tyckte
var intressant. Och vi vet ju bäst vad som fångar vårt intresse. Ett
sådant arrangemang fick oss att känna att detta verkligen var för
elevernas skull. Elever kom fram och sa att de hade lärt sig jättemycket,
de tyckte att upplägget var roligt, säger Iman Touman, medlem
i elevgruppen som arrangerade dialogdagarna förra året.


För kommentar:
Centrum Mot Rasism
Alve Högman, Projektledare dialogdagarna
Mobiltfn: 070-428 33 73Vi som driver projektet är Centrum Mot Rasism, Sveriges
Unga Muslimer
och Svenska Kyrkans Unga. Besök gärna vår
hemsida:

Ladda ner bifogade filer:
PDF-dokument
I
I
Källa, pressmeddelande från Centrum mot rasism fredag 13 november 2009:


2009-10-13 06:58
I
I
I
I
Hemsida för Klara Nya Gymnasium i Malmö:


Inga kommentarer: