2009-11-20

Sydsvenskan bevismaterial om barnäktenskapPolismyndigheten i Skåne har vecka 47 år 2009, upprättat en polisanmälan om kända fall av barnäktenskap på en skola i Malmö. Anmälan grundar sig på en tidningsartikel i Sydsvenskan. Anmälan ska reda ut om skolan har gjort rätt eller fel alternativt tillräckligt för att förhindra barnäktenskap den haft kännedom om.


Av den anledningen har Skånepolisen mottagit kompletterande material från ytterligare en tidningsartikel ur Sydsvenskan. I den nya artikeln tror självaste integrationsminister Nyamko Sabuni att flera lagbrott ägt rum.


Bloggen Muslimska Friskolan har inte gjort anmälan, inte sett den och är inte bekant med anmälaren. Bloggen har här skrivit ut information efter tips från allmänheten. Vad bloggen erfar återfinns anmälan hos kriminaljouren i Malmö. Polisanmälan har diarienummer:


1200-K186533-09


Det ska bli intressant att se om Sydsvenskans artiklar kommer att fälla en skola i Malmö där barnäktenskap är kända.


Inga kommentarer: