2009-11-29

Andreas Malm föreläste för islamologistudenterLunds universitet lät författaren till boken Hatet mot muslimer föreläsa för och diskutera med studenter i islamologi:


"Andreas Malm, journalist, debattör, doktorand i humanekolog kommer till islamologins studentseminarium måndagen den 23, kl 16-18, sal 118"


Källa, Islamologibloggen vid Teologicum i Lund 18 november 2009:

Inga kommentarer: