2009-11-07

Läsarbrev om Islamic Centers bokföring
Ett läsarbrev till bloggen Muslimska Friskolan har inkommit, som publiceras nedan:Hej Bloggen!


Först vill jag tacka er för att ni försöker få fram sanningen om BEJZAT BECIROV.

Jag läste i bloggen om att Islamic Center fortfarande inte har lämnat in revisionsberättelsen för 2007 samt årsredovisningenför 2008. Man kanske borde påminna Becirov om att vi närmar oss slutet på år 2009. Han kanske har glömt detta!

Den tidigare anställde (inkompetent enligt Becirov) som hade hand om bokföringen har inte jobbat på Islamic Center på ca 2 år.

Vem ska man skylla på denna gången för att man återigen är försenade med att lämna in årsredovisningen.

Kan det vara så att det som vanligt saknas underlag för en hel del transaktioner och en massa annat som gör det omöjligt att få ihop en något så när korrekt årsredovisning.

Vem ska man göra till syndabock denna gången för att man inte har följt bokföringslagen?

Har Becirov anlitat KOMPETENT???!!! personal så undrar man varför det inte har skett några förbättringar.

Kanske är det Becirov själv som är inkompetent, har han tänkt på detta???!!!

Åklagaren i rättegången mot Becirov uttalar sig om att det är den anställde som har gjort fel inte Becirov själv. Då undrar man om åklagaren verkligen har satt sig in i det hela eller kanske ingår i Becirovs led så som många andra.

Hade det varit någon annan som hade dömts för bokföringsbrott så hade de med säkerhet fått fängelse. Men tydligen inte Becirov.


Inga kommentarer: