2010-08-25

Al-Azharskolan erbjuder barn SL-kort"Ø Elever i år 1-3 som är inskrivna på fritids åker hem med skolbussen. Alla andra hämtas av sina föräldrar omedelbart efter sista lektionen.

Ø Förskoleklassen (sexåringarna) har inskolning första veckan och åker med sina föräldrar. Inte med skolbussen! Ni får ett särskilt inskolningschema av lärarna.

Ø Bifogad tidtabell gäller bussarna för elever i skolår 1-3 till Spånga och Kista, samt Botkyrkabussen. Förskoleklasserna får busscheman efter genomförd inskolning.

Ø Information om fritids, hjälp med blanketter etc. får ni på skolans expedition.


SL-kort

Elever i år 4-9 som bor långt från skolan kommer att få kvittera ut SL-kort av sina klasslärare. Detsamma gäller yngre elever som bor i områden dit skolbussarna inte går. Skolan erbjuder ETT terminskort per termin. Om man tappar det eller på annat sätt förlorar sitt SL-kort får man själv köpa ett nytt. Det bästa är att ha kortet i ett band runt halsen, innanför kläderna."


Källa, den muslimska friskolan Al-Azharskolan:


Inga kommentarer: