2010-08-27

Muslim skolkar från utbildning under ramadan


"Ett boeende ringde och frågade om det var ok att Z åkte in till moskén vid Medborgarplatsen, det var det självklart. Mindre självklart är det, att som Z utebli från skolan på grund av Ramadan som gjort honom trött.

Jag kan förstå att förändringen av tider för mat och sömn påverkar honom men det är inte meningen med Ramadan att man skall strunta i utbildning och nya kunskaper. Därför blir det skolgång på måndag för Z, det bara är så.´

Inga uppdrag idag därför får jag tid att arbeta med huset men först skall jag kontakta en beslutsfattare på Migrv och fråga hur många språkanalyser man tänker genomföra med F som redan genomgått tre språkanalyser men ännu inte fått beslut om avvisning eller uppehållstillstånd efter det att Migrv. bestämde att hans ärende skulle omprövas.

F fick besked om uppehållstillstånd i juni 2009 men i början av det här året meddelade Migrv. att ärendet måste omprövas eftersom den eller de personer som genomfört den av Migrv. beställda språkanalysen var mutade."


Källa, en god mans blogg 20 augusti 2010:


Inga kommentarer: