2010-08-19

Sabuni kriminaliserar muslimska barnäktenskap


"Varje sommar försvinner flickor från svenska högstadieskolor. De finns inte på plats när höstterminen börjar i nian. Av olika anledningar har deras familjer bestämt att det är dags för dottern att gifta sig, vare sig hon vill det eller inte."

"Utredaren justitierådet Göran Lambertz, har fått i uppdrag att föreslå bland annat hur tvångsäktenskap och barnäktenskap kan kriminaliseras."

"Enligt Ungdomsstyrelsen finns det minst 70 000 unga som upplever att föräldrar, religion och kultur sätter gränser för vem de kan gifta sig med.

En granskning av länsrättsdomar, som rörde unga som omhändertagits på grund av till exempel våld i hemmet, visar att en tredjedel av alla domar som rörde flickor under 2007 var hedersrelaterade."

"Regeringen kommer också att besluta om en nationell informationskampanj, riktad till unga i gymnasieskolan, i syfte att förebygga och förhindra att de utsätts för bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi startar ett myndighetsnätverk för samordning av insatser och information.

Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter i arbetet med att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja."


Nyamko Sabuni (FP)
integrations- och jämställdhetsminister


Källa, Norran torsdag 19 augusti 2010:


Inga kommentarer: