2010-08-20

Al Azharskolans elever kommer att skolka


"I en undersökning bland niondeklassare i Stockholms stad 2009 uppgav 12 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna att de sällan eller aldrig får delta i obligatoriska ämnen. Vanligast var idrott, simning och sex- och samlevnad, men religionsundervisning, biologi, bild och musik förekommer också."

"Jane Almquist, biträdande rektor på muslimska Al Azharskolan i Vällingby, säger att frågan om befrielse från skolundervisning inte är aktuell på skolan. Ingen av skolans elever är befriade från någon del av undervisningen.

– När det gäller simningen så löser vi det genom att dela pojkar och flickor i olika grupper. När enstaka föräldrar inte har förståelse för bild - eller musikundervisning, så brukar det lösa sig när vi förklarar vad som krävs för att nå målen, säger Jane Almquist.

Med Stockholms stads nya regler kommer friskolornas rektorer inte själva ha rätt att fatta beslut om befrielse från undervisningen. Beslut ska fattas av utbildningsnämnden. Jane Almquist ser ingen nackdel med det.

– Om någon förälder är väldigt påstridig, så är det kanske bra. Men om man vill lösa den här frågan genom att tvinga muslimska tjejer att klä av sig och simma med pojkarna, så tror jag att det är fel väg att gå. De kommer inte att göra det, utan skolka i stället."


Källa, Svenska Dagbladet fredag 20 augusti 2010:


Så här ljuger Al Azharskolan om att simundervisningen fungerar:


Jane Almquist Bitr Rektor

Kirunagatan 22-28, Stockholm Vällingby 162 68 Sweden

info@alazharskolan.com

08-56459930 08-56459935

Källa:


Inga kommentarer: