2010-08-09

Invandrare skjuter huvud av gräsänderSlottsparken i Malmö har gräsänder som simmar runt lugnt. Idag eftermiddagen måndag 9 augusti 2010 berättas i Malmö närradio, att invandrare skaffat sig slangbellor. Dessa använder de till att skjuta huvudena av gräsänderna i Slottsparken. Parkskötaren säger att han inte vågar anmäla för att gärningsmännen är invandrare. För om han anmäler kan han råka illa ut.


Uppringaren i Malmö närradio som berättade detta heter Lisbet. Under sändningen blev hon kontaktat av Skånska Dagbladet som ämnar skriva en artiikel om saken. Med massinvandring får vi färre gräsänder.

Inga kommentarer: