2010-08-19

Muslimer får inget slutbetyg utan simning, religionskunskap, musik samt sex och samlevnad


"Många kritiska röster höjs mot Stockholms stads beslut att skärpa reglerna så att slutbetyget äventyras för elever som inte deltar i vissa skolämnen."

"Flickor som inte deltar i simundervisningen och barn som hålls borta från religionskunskap eller lektioner i sex och samlevnad."

"12 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna inte deltog i vissa ämnen.

Enligt den nya skollagen som börjar gälla nästa år ska det finnas särskilda skäl för att bli befriad från lektioner."

"Men redan på torsdagen antog utbildningsnämnden i Stockholm nya riktlinjer. Om en elev är frånvarande från ett moment i kursplanen får han eller hon inget betyg i ämnet. Det kan i sin tur äventyra slutbetyget, skriver Svenska Dagbladet."
"Mohammed Amin Kharraki på organisationen Sveriges unga muslimer menar att den nya skollagen kan leda till att fler föräldrar väljer friskolor."


Källa, TT torsdag 19 augusti 2010:

Inga kommentarer: