2010-08-24

Muslimska friskolor ger flickklasser


Lars Åberg ser hur skolan urholkas. Riksdagspartiernas ja till religiösa friskolor leder nu till krav på flickklasser. Var ska urholkningen sluta?


"I städer med omfattande sociala problem förvandlar de nya privatskolorna segregationen till ­affärsidé.

Sex av sju riksdagspartier tycker att detta är bra och en del, som Miljöpartiet, har gjort det till en profilfråga. Även om det finns missnöje med vinstmarginalerna har beslutsfattarna gått in i det utan att blunda och då får de med tiden också frågor om ytterligare uppdelningar, exempelvis i form av separering av flickor och pojkar. I ­radioprogrammet Människor och tro i juni sa Mona Sahlin ja till både religiösa friskolor och särskilda flickklasser."


Källa, Göteborgsposten tisdag 24 augusti 2010:


Inga kommentarer: