2010-08-20

Muslimska Brödraskapet bygger muslimsk friskola vid Ground Zero


"Att bygga moskén framställs nu av många republikaner som en eftergift för militant islamism. Feisal Abdul Rauf, den imam som driver projektet, har anklagats för att ha samröre med Muslimska broderskapet"

"Motståndarna pekar på att Abdul Rauf har gjort uttalanden om att USA:s politik i Mellanöstern har bidragit till attacken mot World Trade Center och att det därför vore en eftergift mot terrorismen att låta honom bygga en moské."


Källa, ledare i Dagens Nyheter fredag 20 augusti 2010:


Läs om den muslimska friskola som ska byggas tillsammans med moskén vid Ground Zero:


Inga kommentarer: