2010-08-20

Malmöfestivalen mot Sverigedemokraterna


Fredag 20 augusti 2010 på Malmöfestivalen
18.15 Efter Arbetet – vi är de goda.

Seminarium om Sverigedemokraterna med forskaren Anders Hellström och Petter Larsson, politisk redaktör på tidningen Efter Arbetet, Ordscenen, Stortorget.

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan fredag 20 augusti 2010:

Malmöfestivalens presentation av föreläsningen som ömsom kallas seminarium och ömsom diskussion:

Se även festivaltidningens pappersupplaga på sidan 45 om evenemanget, där det står att Ordscenen finns på Lilla Torg i Malmö och inte på Stortorget som Sydsvenskan uppger:
I
I
Evenemanget sker i samarbete med socialdemokraternas ABF Malmö som har sin anställda personal på plats samt bokbord med sina partiböcker på Ordscenen:

Malmö stad betalar alltså med skattepengar en kampanj via socialdemokraternas ABF hos socialdemokraternas tidning Efter Arbetet mot motståndarpartiet Sverigedemokraterna. Officiell sponsor till Malmöfestivalen är Sydsvenskan som avskyr Sverigedemokraterna och vill islamisera Malmö.
I
I
"Politikens Svarte Petter 2010-08-20

Alla tar avstånd från Sverigedemokraterna. Samtidigt påverkar SD de andra partiernas politik och blir en spegel för de goda demokraternas egen nationalism. Det skriver forskaren Anders Hellström, som i dagarna kommer ut med en bok om hur SD behandlats i offentligheten de senaste åren."
I
"Hur kunde det komma sig att ett parti med bakgrund i högerextrema rörelser som Bevara Sverige Svenskt (BSS) och Vitt Ariskt Motstånd (VAM) lyckades få mandat i nästan hälften av Sveriges kommuner?"
I
"Anders Hellström, Doktor i statsvetenskap och verksam som forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö Högskola.
I
I dag fredag kl. 18. 15 berättar Anders Hellström om sin bok på Efter Arbetets seminarium på Malmöfestivalen."
I
I
Källa, Efter Arbetet fredag 20 augusti 2010, sidorna 4 och 11 i pappersupplagans nummer 33 år 2010, som även tar upp en artikel i Sydsvenskan där en socialdemokrat kopplar SD till nazismen:

Karta och hemsida för Ordscenen:
I
I

Inga kommentarer: