2010-08-22

Oxfordprofessor avslöjar muslimsk friskola


Richard Dawkins är professor från Oxford. I sin nya TV-serie granskar han muslimska friskolor. I detta avsnitt avslöjar han den muslimska friskolan Madani High School i Leicester. En av eleverna har täckt hela sitt ansikte med ett draperi, vilket syns på bilden ovan.


Av 60 elever som undervisats i evolutionsteorin av en muslimsk lärare i slöja, kommer samtliga 60 elever i stället fram till att Koranen och inte vetenskapen har det rätta svaret. Ingen av eleverna tror att människan härstammar från aporna, trots att slöjan undervisat dem. Lärarinnan i slöja vet inte ens varför det fortfarande finns apor. Alla elever tar avstånd från evolutionsläran. Det beror på att den muslimska friskolan kompletterar läroplansundervisningen med trosinriktad islamologi. Den muslimske skolledaren i långt skägg avvisar evolutionsläran som en teori som inte är så viktig i elevernas liv.


22 augusti, 2010

State Sponsored Ignorance - 21st century schools with 12th century text booksLäs mer hos Magnus orerar 22 augusti 2010:


Inga kommentarer: