2010-08-23

Skolstart på Ögårdsskolan


Efter uppropet är det imorgon tisdag 24 augusti 2010 dags för första riktiga skoldagen på den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Friskolan drivs av Islamic Center vid den stora moskén i Malmö. En ny termin med nya skandaler är att vänta. Ögårdsskolan har lyckats hamna i media varenda termin för oegentligheter.


Inga kommentarer: